СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № C-28032017-3 Дата и час на публикуване: 28.03.2017 10:34

Пазарна консултация

Изграждане на защитни тръби и защитени шахти по проект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Суворово“ ЛОТ 1: „Рехабилитация на път VAR 1023 /II – 29/ Аксаково – Игнатиево – Припек – Слънчево – Граница общ. /Аксаково – Суворово/ - Баново – Калиманци /III – 2901/“ ЛОТ 2: „Рехабилитация на общински път VAR 2240 /III – 2901/ Суворово – Дръндар – Николаевка / VAR 2116/“

Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология