СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № C-31072019-7 Дата и час на публикуване: 31.07.2019 14:23

Пазарна консултация

Изготвяне на проект за промяна на организацията на движението на път ІІІ – 2009 „І-2 -/Девня – Варна/ - Чернево – Суворово“ в урбанизираната територия на с. Чернево, община Суворово

Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 12.08.2019 13:30

  Доклад за поправяне на допусната техническа грешка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.08.2019 10:25

  Доклад с приложения: Индикативна оферта и заповед

  Доклад с приложения: 1.Заповед № 320/31.07.2019 г. на Николай Стефанов Стефанов – Директор Дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика“ към община Суворово, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 247/01.06.2016 г.; 2.Отговор на Покана с изх. № ЗОП-51-01-30/31.07.2019 г. от „ЕВРОСТРОЙКОНСУЛТ“ ООД /индикативна оферта/.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 31.07.2019 14:30

  Покана и техническа спецификация

  Покана и техническа спецификация

  ВИЖ ПОДРОБНО