СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01082014-63 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 11:54

Обществена поръчка: Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

Договор „Осигуряване на информираност по проект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

Хронология

  • 01.08.2014 16:56

    Плащане по договор

    Окончателно плащане

    Извършено плащане на - „Медиа Бокс“ ЕООД Дата на плащане - 04.07.2014г. Основание - Приемо-предавателен протокол от 05.06.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 5000.00 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 6000.00 лв.