СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01082014-64 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 14:59

Обществена поръчка: Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

Договор „ Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на „Местен път град Суворово– промишлена зона“

Хронология

  • 01.08.2014 17:06

    Плащане по договор

    Окончателно плащане

    Извършено плащане на - „Инфрапроект“ ООД Дата на плащане - 23.07.2014г. Основание - Приемо-предавателен протокол от 22.07.2014г. Размер на изплатената сума /без ДДС/ - 500.00 лв.