СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01082014-66 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 16:59

Обществена поръчка: Публична покана

Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

Хронология

 • 01.08.2014 17:14

  Плащане по договор

  Авансово плащане

  Извършено плащане на ДДС - „Инжконсултпроект“ ООД Дата на плащане - 24.07.2014г. Основание - Искане за авансово плащане от 23.04.2014г. Размер на изплатената сума - 100.00 лв.

 • 01.08.2014 17:07

  Плащане по договор

  Окончателно плащане

  Извършено плащане на - „Инжконсултпроект“ ООД Дата на плащане - 24.07.2014г. Основание - Приемо-предавателен протокол от 21.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 500.00 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 600.00 лв.