СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01082014-73 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:00

Обществена поръчка: Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

Договор „Авариен ремонт на пешеходен мост над дере в с. Левски, община Суворово“

Хронология

  • 01.08.2014 17:10

    Плащане по договор

    Окончателно плащане

    Извършено плащане на - „Стоянов - 06“ ЕООД Дата на плащане - 24.07.2014г. Основание - Протокол Акт обр. 19 от 24.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 2110.89 Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 2533.07