СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01092014-72 Дата и час на публикуване: 01.09.2014 17:00

Обществена поръчка: Открита процедура

Договор „Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Суворово-път VAR 2116/III-2072/Вълчи дол-Войводино-граница общ. (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка-/III-2901/ от км 8.700 до км 11.680 и от км. 13.530 до км 18.740” по договор 03/321/01129”

Хронология

 • 01.09.2014 17:06

  Плащане по договор

  Окончателно плащане

  Извършено плащане на - „Консулт - 64“ ЕООД Дата на плащане - 06.08.2014г. Основание - Приемо-предавателен протокол от 10.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 20 360.00 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 24 432.00 лв.

 • 01.09.2014 17:10

  Плащане по договор

  Авансово плащане

  Извършено плащане на ДДС - „Консулт - 64“ ЕООД Дата на плащане - 06.08.2014г. Основание - Искане за авансово плащане от 18.06.2014г. Размер на изплатената сума - 4072.00 лв.