СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-02082014-68 Дата и час на публикуване: 02.08.2014 17:00

Обществена поръчка: Открита процедура

Договор „Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане дейностите по проект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

Хронология

  • 02.08.2014 17:08

    Плащане по договор

    Окончателно плащане

    Извършено плащане на - „Равидон“ ЕООД Дата на плащане -29.07.2014г. Основание - Приемо-предавателен протокол от 28.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 13 100.00 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 15 720.00 лв.