СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-02092014-59 Дата и час на публикуване: 02.09.2014 10:40

Обществена поръчка: Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

Текущ ремонт и поддръжка на системата за улично осветление в населените места на Община Суворово

лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153/3333 вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

  • 02.09.2014 13:56

    Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

    извършено плащане за месец август 2014г.

    ВИЖ ПОДРОБНО

    ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ