СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-03122019-178 Дата и час на публикуване: 03.12.2019 13:55

Обществена поръчка: Открита процедура

„Предоставяне на услуги на община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, „зелени” отпадъци и нерециклируеми отпадъци, генерирани на територията на община Суворово”

Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 06.03.2024 15:17

  Обявление за приключване на договор

  Обявление за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.01.2023 10:44

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  АНЕКС КЪМ ДОГОВОР

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2020 11:35

  Договор

  договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.01.2020 13:47

  Решение за избор на изпълнител с отвърден доклад и протоколи

  Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.01.2020 14:54

  Протокол №2

  Протокол №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.01.2020 8:56

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.01.2020 14:43

  Протокол №1

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.12.2019 15:06

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.12.2019 10:19

  Открита процедура

  Документация за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.12.2019 10:19

  Открита процедура

  Решение и обявление за откриване на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ