СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-05082014-87 Дата и час на публикуване: 05.08.2014 14:35

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

Договор за абонаментна поддръжка на система " Брайт Е-община"

Лице за контакт – Гавраил Гавраилов – Директор дирекция „ Финанси и бюджет”

тел.: 05153/3333 вътр. 306

факс : 05153/2160

email: obst_suvurovo@abv.bg

Хронология