СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-06102014-103 Дата и час на публикуване: 06.10.2014 13:47

Обществена поръчка: Публична покана

Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на битова канализация, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. 31, 32, 38, 39, 52 до 54, 58 до 63 и 70 в с. Чернево, община Суворово” по договор 03/321/01129”

Хронология

 • 21.10.2014 16:03

  Информация за датата и основанието за приключване договора

  Информация за изпълнен договор

  Изпълнен договор от "Мишел 2006" ЕООД; Основание - Приемо-предавателен протокол от 24.09.2014г.

 • 06.10.2014 13:49

  Плащане по договор

  Окончателно плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.10.2014 13:49

  Плащане по договор

  Авансово плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ