СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-07082017-155 Дата и час на публикуване: 07.08.2017 16:03

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Проектиране и авторски надзор за обект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

 Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 11.10.2017 13:52

  Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.09.2017 16:17

  Протокол от работата на комисията съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП /Протокол № 1 и Протокол № 2/

  Протокол от работата на комисията съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 23.08.2017 15:51

  ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ, ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КАСАЕЩИ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

  ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ, ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КАСАЕЩИ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.08.2017 10:47

  ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ, ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КАСАЕЩИ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

  Протокол № 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.08.2017 14:53

  Разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП

  Разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО