СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-07092017-157 Дата и час на публикуване: 07.09.2017 13:43

Обществена поръчка: Пряко договаряне

"Доставка на горива за МПС и дизелово гориво за отопление за нуждите на Община Суворово за срок от две години"

 лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология