СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-08082019-170 Дата и час на публикуване: 08.08.2019 13:31

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Изготвяне на проект за промяна на организацията на движението на път ІІІ – 2009 „І-2 -/Девня – Варна/ - Чернево – Суворово“ в урбанизираната територия на с. Чернево, община Суворово“

Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология