СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-08102019-173 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:11

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология