СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-09102014-107 Дата и час на публикуване: 09.10.2014 11:38

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

Договор за охрана чрез Мониторинг и Радио СОТ

Лице за контакт – Гавраил Гавраилов – Директор дирекция „ Финанси и бюджет”

тел.: 05153/3333 вътр. 306

факс : 05153/2160

email: obst_suvurovo@abv.bg

Хронология