СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-10092015-124 Дата и час на публикуване: 10.09.2015 13:20

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

Периодични доставки на горива за нуждите на Община Суворово

лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153/3333 вътр.406

факс. 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология