СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-11052017-154 Дата и час на публикуване: 11.05.2017 10:05

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” – ГР. СУВОРОВО” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 27.07.2017 16:28

  Допълнителнo споразумениe за изменениe на договор за общественa поръчкa

  Анекс № 1 към договор за обществена поръчка за доставка № BG16RFOP001-3.002-0039-C01-D-07 - Обособена позиция № 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.07.2017 13:49

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНA ПОРЪЧКA ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Договор за Обособена позиция № 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.07.2017 15:06

  Договор за общественa поръчкa заедно със задължителните приложения към него

  Договор за Обособена позиция № 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.06.2017 16:05

  Протокол № 2

  Протокол за разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 31.05.2017 8:59

  Протокол № 1 на комисията за провеждане на обществена поръчка

  Протокол № 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.05.2017 10:29

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл. 20, ал.3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО