СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-16092014-95 Дата и час на публикуване: 16.09.2014 11:27

Обществена поръчка: Публична покана

Договор "Ремонт на общинска инфраструктура на територията на община Суворово"

Хронология

 • 04.12.2014 11:02

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект "Ремонт на площадно пространство в гр. Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.11.2014 10:51

  Плащане по договор

  Окончателно плащане на под обект "Ремонт на общинска сграда АОС 1262/тото пункт в гр.Суворово/

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.11.2014 15:18

  Информация за датата и основанието за приключване на договора

  Информация за изпълнен договор

  Изпълнен договор от "РИС" ООД. Основание-Констативен протокол от дата 06.11.2014г. за установяване на изпълнение на договор №1-11/09.04.2014г.

 • 10.11.2014 15:02

  Плащане по договор

  Частично плащане за под обект "Ремонт на площадно пространство в гр.Суворово"

  Изплашено плащане на „РИС“ООД „ . Дата на 07.11.2014г.Основание- Протокол акт 19 от 06.11.2014г.Размер на изплатената сума /без включен ДДС/- 5 328,08.Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 6 393,70лв.

 • 07.10.2014 14:40

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект "Ремонт на пенсионерски клуб в с. Чернево"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.10.2014 14:38

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект "Изграждане на детска площадка в с. Баново"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.09.2014 11:29

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект "Изграждане на алея в гробищен парк в гр. Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.09.2014 11:28

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект "Изграждане на обществена тоалетна в гр. Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ