СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-26082014-60 Дата и час на публикуване: 26.08.2014 10:42

Обществена поръчка: Открита процедура

Доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Суворово, Детска млечна кухня гр.Суворово и Направление “Образование” към Община Суворово

лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153/3333 вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 08.09.2014 15:47

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец август 2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.08.2014 14:47

  Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора

  върната гаранция за изпълнение на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.08.2014 13:55

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец юли 2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ