СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05082015-121 Дата и час на публикуване: 05.08.2015 13:58

  Открита процедура

  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и ОДЗ „Буратино“ гр.Суворово”

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел.- 05153/3333 вътр.406

  факс - 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13072015-120 Дата и час на публикуване: 13.07.2015 10:32

  Публична покана

  Договор „Изработване на работен проект „Реконструкция, подобряване и оборудване на „Спортен комплекс“ в гр. Суворово, общ. Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09072015-119 Дата и час на публикуване: 09.07.2015 16:22

  Публична покана

  Договор „Консултантски услуги, във връзка с подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Реконструкция , подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр. Суворово, общ. Суворово “.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09072015-118 Дата и час на публикуване: 09.07.2015 14:53

  Публична покана

  Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 4 „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр. Суворово” по договор 03/321/01135”

  ВИЖ ПОДРОБНО