СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-11082016-138 Дата и час на публикуване: 11.08.2016 8:37

  Ппоцедури на договаряне

  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за Община Суворово”

   ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, т. 12, ЧЛ.19, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ. 2, Т. 2  ОТ ЗОП


  лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13072016-137 Дата и час на публикуване: 13.07.2016 10:23

  Открита процедура

  “Предоставяне на услуги на община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Суворово”

  Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30032016-136 Дата и час на публикуване: 30.03.2016 10:47

  Публична покана

  „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи, в четири обособени позиции“

   Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15032016-135 Дата и час на публикуване: 15.03.2016 15:11

  Публична покана

  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016-2017г.

  Лица за контакт: 

  Гавраил Гавраилов - директор на дирекция "Финанси и бюджет" 

  Гергана Драганова - Главен счетоводител

  e-mail: obst_suvorovo@abv.bg

  тел.05153/3333, вътр.306

  ВИЖ ПОДРОБНО