СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-01102014-101 Дата и час на публикуване: 01.10.2014 14:27

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  "Аварийни ремонти на територията на Община Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30092014-100 Дата и час на публикуване: 30.09.2014 14:01

  Ппоцедури на договаряне

  Доставка на горива за Община Суворово за срок от една година, както следва:- автомобилен бензин А 95 Н, автомобилен бензин А 96 и дизелово гориво за нуждите на общинска администрация и Домашен социален патронаж гр.Суворово; -дизелово гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, Домашен социален патронаж гр.Суворово, ОУ "Христо Ботев" с.Чернево, ОДЗ "Буратино" гр.Суворово и СОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Суворово.

  Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списъка предложен от ДКСБТ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на ЗОП, съгласно Приложение към чл.38, ал.1.

  Прогнозни количества:

  - за автомобилен бензин А 95 Н - 5 000 л;

  - за автомобилен бензин А 96 - 1 000 л;

  - дизелово гориво - 16 000 л;

  - дизелово гориво за отопление - 70 000 л.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-29092014-99 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 14:16

  Открита процедура

  „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23092014-98 Дата и час на публикуване: 23.09.2014 15:00

  Открита процедура

  Договор „Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 3„Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово по договор 03/322/00717”

  ВИЖ ПОДРОБНО