СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-09052017-153 Дата и час на публикуване: 09.05.2017 9:26

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2017-2018Г."

  Лице за контакти: Гавраил Гавраилов

  Директор на Дирекция "Финанси и бюджет"

  тел. 05153/ 33 33, факс. 05153/ 21 60

  email: obst_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-14032017-152 Дата и час на публикуване: 14.03.2017 10:04

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07032017-151 Дата и час на публикуване: 07.03.2017 13:14

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” – ГР. СУВОРОВО”

  Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор на дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23022017-143 Дата и час на публикуване: 23.02.2017 9:29

  Ппоцедури на договаряне

  „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2017/2018г.”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО