СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
  • Хронология № O-25032019-167 Дата и час на публикуване: 25.03.2019 14:42

    Ппоцедури на договаряне

    Оказване на медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • Хронология № O-02102018-166 Дата и час на публикуване: 02.10.2018 13:37

    Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

    “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово” 2018г.

    вид на поръчката - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

    лице за контакт - Милен Иванов Чарапански

    управител на "Домашен социален патронаж" гр.Суворово

    тел. 05153 3245

    факс 05153 2160

    email: milenm75@abv.bg

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • Хронология № O-26092018-165 Дата и час на публикуване: 26.09.2018 14:25

    Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

    “Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2018-2019г.” - по самостоятелно обособени позиции”

     

    лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

    директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

    тел. 05153 3333/вътр.406

    факс 05153/2160

    email: raichevv@abv.bg

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • Хронология № O-13062018-164 Дата и час на публикуване: 13.06.2018 15:06

    Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

    "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2018-2019Г.

     Лице за контакти: Гавраил Гавраилов

    Директор на Дирекция "Финанси и бюджет"

    тел.05153/ 33 33, факс: 05153/ 21 60

    email: obst_suvorovo@abv.bg

    ВИЖ ПОДРОБНО