СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-26032018-161 Дата и час на публикуване: 26.03.2018 14:20

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Панагюрище“ (от ОК 262 до ОК 245) и ул. „Ген. Столетов“ (от ОК 139 до ОК 244) в гр. Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16032018-160 Дата и час на публикуване: 16.03.2018 8:45

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  “Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Суворово”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-02112017-159 Дата и час на публикуване: 02.11.2017 13:13

  Публично състезание

  „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от ул. „Баба Тонка“ (от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“), ул. „Кочо Честименски“ ( от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“ (от ул. „Панагюрище“) в гр. Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09102017-158 Дата и час на публикуване: 09.10.2017 13:58

  Ппоцедури на договаряне

  “Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2017-2018г.” - по самостоятелно обособени позиции”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО