СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
  • Хронология № O-07092017-157 Дата и час на публикуване: 07.09.2017 13:43

    Пряко договаряне

    "Доставка на горива за МПС и дизелово гориво за отопление за нуждите на Община Суворово за срок от две години"

     лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

    директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

    тел. 05153 3333/вътр.406

    факс 05153/2160

    email: raichevv@abv.bg

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • Хронология № O-11082017-156 Дата и час на публикуване: 11.08.2017 10:22

    Ппоцедури на договаряне

    “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово”

     Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

    лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

    директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

    тел. 05153 3333/вътр.406

    факс 05153/2160

    email: raichevv@abv.bg

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • Хронология № O-07082017-155 Дата и час на публикуване: 07.08.2017 16:03

    Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

    „Проектиране и авторски надзор за обект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

     Лице за контакт - Николай Стефанов

    Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

    тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

    email: eu_suvorovo@abv.bg

    ВИЖ ПОДРОБНО
  • Хронология № O-11052017-154 Дата и час на публикуване: 11.05.2017 10:05

    Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

    „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” – ГР. СУВОРОВО” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

    Лице за контакт - Николай Стефанов

    Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

    тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

    email: eu_suvorovo@abv.bg

    ВИЖ ПОДРОБНО