СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-07082017-155 Дата и час на публикуване: 07.08.2017 16:03

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Проектиране и авторски надзор за обект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

   Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11052017-154 Дата и час на публикуване: 11.05.2017 10:05

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” – ГР. СУВОРОВО” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09052017-153 Дата и час на публикуване: 09.05.2017 9:26

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2017-2018Г."

  Лице за контакти: Гавраил Гавраилов

  Директор на Дирекция "Финанси и бюджет"

  тел. 05153/ 33 33, факс. 05153/ 21 60

  email: obst_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-14032017-152 Дата и час на публикуване: 14.03.2017 10:04

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО