СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-01102014-101 Дата и час на публикуване: 01.10.2014 14:27

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  "Аварийни ремонти на територията на Община Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23092014-98 Дата и час на публикуване: 23.09.2014 15:00

  Открита процедура

  Договор „Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 3„Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово по договор 03/322/00717”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-25022016-132 Дата и час на публикуване: 25.02.2016 10:04

  Открита процедура

  ,,Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

   Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05082014-53 Дата и час на публикуване: 05.08.2014 7:58

  Ппоцедури на договаряне

  " Извършване на интегриран пестмениджмънт ( IPM ) при контрола на числеността на вредни пълзящи членестоноги - насекоми и кърлежи, чрез профилактични или изтребителни мероприятия с цел елиминирането им",

  Лице за контакт - Теодор Апостолов - главен специалист Дирекция "Хуманитарни дейности" 

  тел.05153/ 3333 вътр.402

  факс 05153/21-60 

  e-mail: teodor74@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО