СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-14032017-152 Дата и час на публикуване: 14.03.2017 10:04

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-27022020-182 Дата и час на публикуване: 27.02.2020 13:36

  Публично състезание

  „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“

  Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10032016-134 Дата и час на публикуване: 10.03.2016 8:40

  Публична покана

  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО“

   Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09122019-179 Дата и час на публикуване: 09.12.2019 10:02

  Публично състезание

  „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

  Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО