СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-07082017-155 Дата и час на публикуване: 07.08.2017 16:03

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Проектиране и авторски надзор за обект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

   Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-26032018-161 Дата и час на публикуване: 26.03.2018 14:20

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Панагюрище“ (от ОК 262 до ОК 245) и ул. „Ген. Столетов“ (от ОК 139 до ОК 244) в гр. Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-29092014-99 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 14:16

  Открита процедура

  „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17022015-112 Дата и час на публикуване: 17.02.2015 10:43

  Публична покана

  „Ремонт на общински пътища и асфалтови настилки в населените места от общината“

  Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТ и ИП"

  тел. 05153/ 25 50

  факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО