СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08102019-173 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:11

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

  Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13012016-128 Дата и час на публикуване: 13.01.2016 14:59

  Ппоцедури на договаряне

  Аварийно почистване на река Девненска, извън регулацията на гр. Суворово, за осигуряване проводимостта и предпазване от заливане на прилежащите земеделски площи"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13072015-120 Дата и час на публикуване: 13.07.2015 10:32

  Публична покана

  Договор „Изработване на работен проект „Реконструкция, подобряване и оборудване на „Спортен комплекс“ в гр. Суворово, общ. Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01082014-74 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:00

  Публична покана

  Договор „Ремонт на улици и пътища на територията на община Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО