СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-23022017-143 Дата и час на публикуване: 23.02.2017 9:29

  Ппоцедури на договаряне

  „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2017/2018г.”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30032018-163 Дата и час на публикуване: 30.03.2018 14:57

  Ппоцедури на договаряне

  „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2018/2019г.”

   вид на процедурата - сключване на договор на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16112015-125 Дата и час на публикуване: 16.11.2015 9:28

  Открита процедура

  „Предоставяне на услуги на Община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Суворово”

  Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

   тел. 05153/ 25 50, факс - 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-03122019-178 Дата и час на публикуване: 03.12.2019 13:55

  Открита процедура

  „Предоставяне на услуги на община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, „зелени” отпадъци и нерециклируеми отпадъци, генерирани на територията на община Суворово”

  Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО