СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08102019-173 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:11

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

  Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11062020-188 Дата и час на публикуване: 11.06.2020 15:06

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Упражняване на строителен надзор на обект:„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

    Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13012016-128 Дата и час на публикуване: 13.01.2016 14:59

  Ппоцедури на договаряне

  Аварийно почистване на река Девненска, извън регулацията на гр. Суворово, за осигуряване проводимостта и предпазване от заливане на прилежащите земеделски площи"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13072015-120 Дата и час на публикуване: 13.07.2015 10:32

  Публична покана

  Договор „Изработване на работен проект „Реконструкция, подобряване и оборудване на „Спортен комплекс“ в гр. Суворово, общ. Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО