СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-01082014-73 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:00

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  Договор „Авариен ремонт на пешеходен мост над дере в с. Левски, община Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01082014-66 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 16:59

  Публична покана

  Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01092014-71 Дата и час на публикуване: 01.09.2014 17:00

  Публична покана

  Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Суворово-път VAR 2116/III-2072/Вълчи дол-Войводино-граница общ. (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка-/III-2901/ от км 8.700 до км 11.680 и от км. 13.530 до км 18.740” по договор 03/321/01129”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-06102014-103 Дата и час на публикуване: 06.10.2014 13:47

  Публична покана

  Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на битова канализация, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. 31, 32, 38, 39, 52 до 54, 58 до 63 и 70 в с. Чернево, община Суворово” по договор 03/321/01129”

  ВИЖ ПОДРОБНО