СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-06102014-102 Дата и час на публикуване: 06.10.2014 13:40

  Открита процедура

  Договор „Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на битова канализация, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. 31, 32, 38, 39, 52 до 54, 58 до 63 и 70 в с. Чернево, община Суворово” по договор 03/321/01129 ”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18062015-116 Дата и час на публикуване: 18.06.2015 13:22

  Открита процедура

  Договор „Строителен надзор при изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 4 „Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр. Суворово” по договор 03/321/01135”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-24062015-117 Дата и час на публикуване: 24.06.2015 10:49

  Публична покана

  Договор „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05082014-87 Дата и час на публикуване: 05.08.2014 14:35

  Ппоцедури на договаряне

  Договор за абонаментна поддръжка на система " Брайт Е-община"

  Лице за контакт – Гавраил Гавраилов – Директор дирекция „ Финанси и бюджет”

  тел.: 05153/3333 вътр. 306

  факс : 05153/2160

  email: obst_suvurovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО