СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-20112019-176 Дата и час на публикуване: 20.11.2019 10:19

  Пряко договаряне

  Доставка на горива за Община Суворово за периода декември 2019г. -декември 2021г.

   лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30092014-100 Дата и час на публикуване: 30.09.2014 14:01

  Ппоцедури на договаряне

  Доставка на горива за Община Суворово за срок от една година, както следва:- автомобилен бензин А 95 Н, автомобилен бензин А 96 и дизелово гориво за нуждите на общинска администрация и Домашен социален патронаж гр.Суворово; -дизелово гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, Домашен социален патронаж гр.Суворово, ОУ "Христо Ботев" с.Чернево, ОДЗ "Буратино" гр.Суворово и СОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Суворово.

  Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списъка предложен от ДКСБТ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на ЗОП, съгласно Приложение към чл.38, ал.1.

  Прогнозни количества:

  - за автомобилен бензин А 95 Н - 5 000 л;

  - за автомобилен бензин А 96 - 1 000 л;

  - дизелово гориво - 16 000 л;

  - дизелово гориво за отопление - 70 000 л.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-26082014-60 Дата и час на публикуване: 26.08.2014 10:42

  Открита процедура

  Доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Суворово, Детска млечна кухня гр.Суворово и Направление “Образование” към Община Суворово

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17082014-57 Дата и час на публикуване: 17.08.2014 10:34

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  Доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Суворово

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО