СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-26082014-60 Дата и час на публикуване: 26.08.2014 10:42

  Открита процедура

  Доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Суворово, Детска млечна кухня гр.Суворово и Направление “Образование” към Община Суворово

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17082014-57 Дата и час на публикуване: 17.08.2014 10:34

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  Доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Суворово

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-25112014-110 Дата и час на публикуване: 25.11.2014 9:21

  Публична покана

  Доставки на хранителни продукти за нуждите на СОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Суворово

  СОУ " Никола Йонков Вапцаров" гр. Суворово
  бул. "Възраждане" 11

  Лице за контакт: инж. Димитър Рачков Кирилов - Директор
  тел./факс: 05153 2501
  e-mail: sоusuvorovo@mail.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07092015-123 Дата и час на публикуване: 07.09.2015 8:29

  Публична покана

  Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово за зимен сезон 2015-2016г.

   Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на  ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово по самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция №1 – подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 37,000 км и Обособена позиция №2 –– подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 7,338 км.

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс. 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО