СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16032018-160 Дата и час на публикуване: 16.03.2018 8:45

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  “Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Суворово”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-26082016-139 Дата и час на публикуване: 26.08.2016 9:32

  Ппоцедури на договаряне

  “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Суворово”

   ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ЧЛ.19, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ. 2, Т. 2  ОТ ЗОП


  лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11082017-156 Дата и час на публикуване: 11.08.2017 10:22

  Ппоцедури на договаряне

  “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-02102018-166 Дата и час на публикуване: 02.10.2018 13:37

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово” 2018г.

  вид на поръчката - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Милен Иванов Чарапански

  управител на "Домашен социален патронаж" гр.Суворово

  тел. 05153 3245

  факс 05153 2160

  email: milenm75@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО