СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05082015-121 Дата и час на публикуване: 05.08.2015 13:58

  Открита процедура

  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и ОДЗ „Буратино“ гр.Суворово”

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел.- 05153/3333 вътр.406

  факс - 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13072016-137 Дата и час на публикуване: 13.07.2016 10:23

  Открита процедура

  “Предоставяне на услуги на община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Суворово”

  Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07032016-133 Дата и час на публикуване: 07.03.2016 8:31

  Публична покана

  „ Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2016/2017г.”

   лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raickevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30042020-184 Дата и час на публикуване: 30.04.2020 14:17

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197”

    Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО