СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № O-05082014-54 Дата и час на публикуване: 05.08.2014 8:05

  Обществена поръчка: Открита процедура

  "Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Суворово"

  Лице за контакт - Теодор Апостолов -  главен специалист Дирекция "Хуманитарни дейности" 

  тел. 05153/3333 вътр.402

  факс 05153/2160

  email: teodor74@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05082014-53 Дата и час на публикуване: 05.08.2014 7:58

  Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

  " Извършване на интегриран пестмениджмънт ( IPM ) при контрола на числеността на вредни пълзящи членестоноги - насекоми и кърлежи, чрез профилактични или изтребителни мероприятия с цел елиминирането им",

  Лице за контакт - Теодор Апостолов - главен специалист Дирекция "Хуманитарни дейности" 

  тел.05153/ 3333 вътр.402

  факс 05153/21-60 

  e-mail: teodor74@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-02082014-39 Дата и час на публикуване: 02.08.2014 17:08

  Окончателно плащане

  Извършено плащане на - „Равидон“ ЕООД Дата на плащане -29.07.2014г. Основание - Приемо-предавателен протокол от 28.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 13 100.00 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 15 720.00 лв.

  Към: Договор „Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане дейностите по проект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02082014-68 Дата и час на публикуване: 02.08.2014 17:00

  Обществена поръчка: Открита процедура

  Договор „Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане дейностите по проект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

  ВИЖ ПОДРОБНО