СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № O-01082014-64 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 14:59

  Обществена поръчка: Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  Договор „ Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на „Местен път град Суворово– промишлена зона“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01082014-62 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 11:59

  Обществена поръчка: Открита процедура

  Договор „Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 4„Реконструкция, подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр. Суворово по договор 03/321/01135”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01082014-63 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 11:54

  Обществена поръчка: Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  Договор „Осигуряване на информираност по проект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-25072014-82 Дата и час на публикуване: 25.07.2014 15:17

  Плащане по договор за месец юли 2014 година.

  Към: Договор за правно обслужване

  ВИЖ ПОДРОБНО