СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-15092014-94 Дата и час на публикуване: 15.09.2014 14:56

Обществена поръчка: Публична покана

"Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Суворово"

Лице за контакти - Снежана Райчева - Началник отдел "Устройство на територията"

тел. 05153/ 24 40 - вътр. 402

факс: 05153/ 21 60

email: sn_stoyanova@abv.bg

Хронология

 • 27.10.2017 14:04

  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

  Допълнително споразумение към Договор №4-22/10.10.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.04.2017 15:45

  Допълнително споразумение за изменение на договор

  Допълнително споразумение към Договор №4-22/10.10.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.11.2016 16:17

  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Допълнително споразумение към договор №4-22/10.10.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 31.05.2016 16:58

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчка

  Анекс към договор №4-22/101.10.2014г. с "Фрибул" ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.12.2015 16:34

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Извършено плащане на "Фрибул" ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.11.2015 9:19

  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Анекс към договор №4-22/101.10.2014г. с "Фрибул" ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.01.2015 16:02

  Плащане по договор

  Авансово плащане на "Фрибул" ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.10.2014 15:58

  Догово за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Сключване на договор с избрания изпълнител "ФРИБУЛ" ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.10.2014 14:03

  Покана за сключване на договор с избрания изпълнител

  Покана

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.10.2014 14:01

  Протокол за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти

  Протокол от 01.10.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.09.2014 16:14

  Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП заедно с приложенията към нея

  Документация за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО