СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-19082014-75 Дата и час на публикуване: 19.08.2014 14:57

Обществена поръчка: Открита процедура

Договор за банков кредит продукт "Овърдрафт"

 Лице за контакт - Гавраил Гавраилов - директор дирекция "Финанси и бюджет"

тел. 05153/3333 вътр.306

факс 05153/2160

email: obst_suvorovo@abv.bg

Хронология