СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-07092015-123 Дата и час на публикуване: 07.09.2015 8:29

  Публична покана

  Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово за зимен сезон 2015-2016г.

   Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на  ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово по самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция №1 – подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 37,000 км и Обособена позиция №2 –– подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 7,338 км.

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс. 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18082015-122 Дата и час на публикуване: 18.08.2015 15:08

  Публична покана

  Договор „Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово - Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05082015-121 Дата и час на публикуване: 05.08.2015 13:58

  Открита процедура

  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и ОДЗ „Буратино“ гр.Суворово”

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел.- 05153/3333 вътр.406

  факс - 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13072015-120 Дата и час на публикуване: 13.07.2015 10:32

  Публична покана

  Договор „Изработване на работен проект „Реконструкция, подобряване и оборудване на „Спортен комплекс“ в гр. Суворово, общ. Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО