СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-14082014-56 Дата и час на публикуване: 14.08.2014 10:31

  Ппоцедури на договаряне

  Доставка на Горива (дизелово гориво за отопление, автомобилен бензин А95Н и дизелово моторно гориво) за срок от една година за нуждите на Община Суворово, включваща - общинска администрация, Домашен социален патронаж гр.Суворово, ОДЗ "Буратино" гр.Сувор

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел.  05153/3333 вътр.406

  факс  05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05082014-54 Дата и час на публикуване: 05.08.2014 8:05

  Открита процедура

  "Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Суворово"

  Лице за контакт - Теодор Апостолов -  главен специалист Дирекция "Хуманитарни дейности" 

  тел. 05153/3333 вътр.402

  факс 05153/2160

  email: teodor74@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05082014-53 Дата и час на публикуване: 05.08.2014 7:58

  Ппоцедури на договаряне

  " Извършване на интегриран пестмениджмънт ( IPM ) при контрола на числеността на вредни пълзящи членестоноги - насекоми и кърлежи, чрез профилактични или изтребителни мероприятия с цел елиминирането им",

  Лице за контакт - Теодор Апостолов - главен специалист Дирекция "Хуманитарни дейности" 

  тел.05153/ 3333 вътр.402

  факс 05153/21-60 

  e-mail: teodor74@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО