СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-25062019-168 Дата и час на публикуване: 25.06.2019 16:14

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2019-2020Г.

   ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ - ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ

  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ"

  ТЕЛ. 05153/ 24 40, ФАКС: - 05153/ 2160

  e-mail: obst_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-25032019-167 Дата и час на публикуване: 25.03.2019 14:42

  Ппоцедури на договаряне

  Оказване на медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-02102018-166 Дата и час на публикуване: 02.10.2018 13:37

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово” 2018г.

  вид на поръчката - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Милен Иванов Чарапански

  управител на "Домашен социален патронаж" гр.Суворово

  тел. 05153 3245

  факс 05153 2160

  email: milenm75@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-26092018-165 Дата и час на публикуване: 26.09.2018 14:25

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  “Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2018-2019г.” - по самостоятелно обособени позиции”

   

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО