СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-01102014-101 Дата и час на публикуване: 01.10.2014 14:27

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  "Аварийни ремонти на територията на Община Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28032018-162 Дата и час на публикуване: 28.03.2018 14:57

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от ул. „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“), ул. „Кочо Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“ (от ул. „Панагюрище) в гр. Суворово, Община Суворово“

    Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23092014-98 Дата и час на публикуване: 23.09.2014 15:00

  Открита процедура

  Договор „Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 3„Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово по договор 03/322/00717”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08042020-183 Дата и час на публикуване: 08.04.2020 10:15

  Публично състезание

  ,,Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

   Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО