СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-06012016-127 Дата и час на публикуване: 06.01.2016 14:28

  Открита процедура

  "Изграждане на обекти от линейната инфраструктура на община Суворово в три обособени позиции" Обособена позиция №3„Изграждане на битова канализация в Ромски квартал с. Чернево, община Суворово”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-06012016-126 Дата и час на публикуване: 06.01.2016 14:26

  Открита процедура

  "Изграждане на обекти от линейната инфраструктура на община Суворово в три обособени позиции" Обособена позиция №1 „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“, ул. „Кочо Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“ (от ул. „Панагюрище) в гр. Суворово, Община Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16112015-125 Дата и час на публикуване: 16.11.2015 9:28

  Открита процедура

  „Предоставяне на услуги на Община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Суворово”

  Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

   тел. 05153/ 25 50, факс - 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10092015-124 Дата и час на публикуване: 10.09.2015 13:20

  Ппоцедури на договаряне

  Периодични доставки на горива за нуждите на Община Суворово

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс. 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО