СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-06102014-102 Дата и час на публикуване: 06.10.2014 13:40

  Открита процедура

  Договор „Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на битова канализация, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. 31, 32, 38, 39, 52 до 54, 58 до 63 и 70 в с. Чернево, община Суворово” по договор 03/321/01129 ”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01102014-101 Дата и час на публикуване: 01.10.2014 14:27

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  "Аварийни ремонти на територията на Община Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30092014-100 Дата и час на публикуване: 30.09.2014 14:01

  Ппоцедури на договаряне

  Доставка на горива за Община Суворово за срок от една година, както следва:- автомобилен бензин А 95 Н, автомобилен бензин А 96 и дизелово гориво за нуждите на общинска администрация и Домашен социален патронаж гр.Суворово; -дизелово гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, Домашен социален патронаж гр.Суворово, ОУ "Христо Ботев" с.Чернево, ОДЗ "Буратино" гр.Суворово и СОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Суворово.

  Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списъка предложен от ДКСБТ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на ЗОП, съгласно Приложение към чл.38, ал.1.

  Прогнозни количества:

  - за автомобилен бензин А 95 Н - 5 000 л;

  - за автомобилен бензин А 96 - 1 000 л;

  - дизелово гориво - 16 000 л;

  - дизелово гориво за отопление - 70 000 л.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-29092014-99 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 14:16

  Открита процедура

  „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

  ВИЖ ПОДРОБНО