СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-01092014-71 Дата и час на публикуване: 01.09.2014 17:00

  Публична покана

  Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Суворово-път VAR 2116/III-2072/Вълчи дол-Войводино-граница общ. (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка-/III-2901/ от км 8.700 до км 11.680 и от км. 13.530 до км 18.740” по договор 03/321/01129”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01092014-72 Дата и час на публикуване: 01.09.2014 17:00

  Открита процедура

  Договор „Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Суворово-път VAR 2116/III-2072/Вълчи дол-Войводино-граница общ. (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка-/III-2901/ от км 8.700 до км 11.680 и от км. 13.530 до км 18.740” по договор 03/321/01129”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01092014-76 Дата и час на публикуване: 01.09.2014 15:35

  Ппоцедури на договаряне

  Договор за поддръжка на програмни продукти

   Лице за контакт - Гавраил Гавраилов - директор дирекция "Финанси и бюджет"

  тел. 05153/3333 вътр.306

  факс 05153/2160

  email: obst_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-26082014-60 Дата и час на публикуване: 26.08.2014 10:42

  Открита процедура

  Доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Суворово, Детска млечна кухня гр.Суворово и Направление “Образование” към Община Суворово

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153/3333 вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО